Elektriciteitsnet in steeds meer wijken overbelast, geen nieuwe aansluitingen meer

elektriciteitsnet