Drukte op Schiphol nog te doen, maar 'kom niet te vroeg'