Staatsbosbeheer mag doorgaan met slachten van paarden in Oostvaardersplassen

konikpaard ANP