Ongeveer 200 paarden uit Oostvaardersplassen naar de slacht

konikpaard ANP