Dieren

Vogelopvang draait overuren

De aanhoudende kou is voor veel dieren geen pretje.

Vooral watervogels hebben het zwaar bij deze lage temperaturen. De opvangcentra in ons land stromen vol met onderkoelde en sterk vermagerde vogels.