'Deze verijdelde aanslag drukt Nederland met onze neus op de feiten'