Defensie hervat schietoefeningen vlakbij opvanglocaties Afghaanse evacués

vluchtelingen