Boetes voor verwijderen halve stoeptegel worden kwijtgescholden