Asbest vrij na grote brand in aardappelloods

Video Hart van Nederland