Aantal extra sterfgevallen door aanhoudende hitte valt relatief mee

Video Hart van Nederland