Opmerkelijk

Zeeuwen protesteren tegen plannen van Rijkswaterstaat over iconische vuurtoren

Bewoners van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland gaan protesteren. Ze zijn het niet eens met de plannen van Rijkswaterstaat om de iconische vuurtoren ‘Westerlicht’ te voorzien van nieuwe kleuren. De toren in Nieuw-Haamstede is wellicht een van de beroemdste vuurtorens in ons land

Rijkswaterstaat wil de huidige kleuren van rood en wit, die de vuurtoren al zeventig jaren sieren, aanpassen. ”Onze vuurtoren mag geen kermis-zuurstok worden”, zegt Siem van der Giessen van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede namens al haar 250 leden. ”Juist omdat ook Monumentenzorg bij de renovatie betrokken is, verwachten we dat onze vuurtoren in al zijn oorspronkelijke glorie wordt hersteld. Dat is toch het doel van zorg voor monumenten?”

“Ze hebben ontdekt dat de vuurtorenwachterswoningen 80 of 90 jaar geleden een soort oxiderood waren”, vertelt Van der Giessen. “Nu willen ze de hele toren die kleur maken. Maar nu heb je een volledige keus aan verfkleuren, vroeger moesten ze het doen met winterpeen en karnemelk om een soort van rood te maken. Inmiddels is de toren al 70 jaar vuurtorenrood, en dus goed zichtbaar. Net als boeien, of de bakboordkleur op een schip.”

Overlast van rondvliegend bouwmateriaal

Enige jaren geleden plande Rijkswaterstaat de renovatie van de wereldbekende vuurtoren. Ruim twee jaar geleden werd de vuurtoren in de steigers gezet.  De bewoners van Schouwen waren blij dat er eindelijk werk werd gemaakt van het achterstallige onderhoud van het monument.

Nu twee jaar verder staat de toren nog steeds in de steigers. Rijkswaterstaat besteedde het werk uit in 2018 zonder te vermelden dat zij ruim twintig jaar geleden de vuurtoren had laten conserveren met een schadelijke chroom6-houdende coating. Toen de aannemer daar achter kwam is het werk stilgelegd en het verwijderen van de coating apart aanbesteed. Daardoor duurde de renovatie niet alleen langer, maar begon de nachtmerrie voor de bewoners van Nieuw-Haamstede pas echt. Ze kregen te maken met rondvliegend bouwmaterieel, straalgrit en oude verfresten die op de woningen en in de tuinen vlogen.

Bewoners kunnen zich niet vinden in plannen

Vorige week heeft de belangenvereniging Nieuw-Haamstede al haar 250 leden gevraagd zich uit te spreken over het ‘kleurenvoornemen’ van Rijkswaterstaat. De reacties zijn overweldigend en werkelijk niemand kan zich vinden in de plannen van Rijkswaterstaat.

De bewoners hebben het bestuur van de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede gevraagd alles in het werk te stellen om de bestaande kleuren te handhaven op de toren. Het bestuur gaat haar protest naast Rijkswaterstaat ook richten op Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.