Politiek

Strijd om voortuinen drijft bewoners en gemeente Waalwijk naar rechtszaal

Van wie zijn de voortuinen van bewoners aan de Van Berckenrodelaan in Waalwijk? Daar zijn de gemeente en bewoners het al tijden niet over eens. De gemeente is van mening dat een deel van de tuinen op gemeentegrond ligt. De bewoners beroepen zich op het verjaringstermijn en zeggen dat ze al zo lang het onderhoud doen van de groenstrook dat het officieel tot hun tuin is gaan behoren.

De kwestie loopt inmiddels zo hoog op dat twee bewoners van de Van Berckenrodelaan binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. Eén van hen is Heddie Visker. “De gemeente heeft zes mensen gedagvaard. Vier van hen hebben zich uit angst voor hoge kosten inmiddels teruggetrokken”, vertelt Heddie aan Hart van Nederland. “Ik moet in november voor de rechter verschijnen.”

Onderhoudsplannen Waalwijk

De onduidelijkheid over wie er eigenaar is van de voormalige groenstrook met bomen speelt vanaf het moment dat de gemeente onderhoudsplannen heeft voor de Van Berckenrodelaan en omgeving. Om bijvoorbeeld de riolering aan te pakken, moet er worden gegraven. Op sommige plekken ook op grond waar de gemeente en de bewoners nu over in conflict zijn.

SGP-Raadslid Richard Tiemstra volgt de ruzie tussen de gemeente en de bewoners al een tijd en vindt de werkwijze van beide partijen niet constructief. “Iedereen heeft er baat bij als het onderhoud wordt gedaan. Ik vind dat de partijen met elkaar in gesprek moeten gaan hoe de werkzaamheden mogelijk kunnen worden gemaakt zónder dat wordt gesproken over het vraagstuk rond het eigendom van de grond.”

Dat de gemeente en inwoners van Waalwijk tegenover elkaar komen te staan zorgt voor een grotere tweespalt tussen beide partijen. “Het had zo anders gekund. Mensen hebben nu het idee dat ze niet worden gehoord.”

De gemeente Waalwijk wil zolang het proces bij de rechtbank loopt niet inhoudelijk op de zaak reageren.