Politiek

Twekkelo in opstand tegen geplande windmolen aan de Windmolenweg

Bewoners van Twekkelo zijn boos op de gemeente Enschede. Ze willen niet dat in hun buurtschap een 230 meter hoge windmolen wordt gebouwd. De gemeente zou hebben gelogen over de exacte locatie, die niet op een nabijgelegen industrieterrein is, maar midden in het groene buitengebied.

Peter Mosman is een van de gepikeerde omwonenden. Hij staat Hart van Nederland te woord langs de Windmolenweg, waar de turbine moet verrijzen. “Ik spreek namens 95 procent van de ongeveer 400 bewoners in de omgeving. Ik ben zeker voorstander van alternatieve vormen van energie, maar niet voor zo’n windmolen op deze plek. Het gaat om een hoogwaardig natuurgebied, dat heeft de gemeente zelf geconstateerd in een rapport.” Om hun argument kracht bij te zetten, hebben de bewoners een foto-impressie gemaakt. Daarop is te zien hoe de windmolen volgens hen zou staan, in de normaal ongestoord groene skyline van Twekkelo.

Lees ook: Boze bewoners voeren actie tegen windmolens in hun achtertuin

Volgens Mosman heeft het college de bewoners misleid bij de besluitvorming. “De windturbine zou op bedrijventerrein Marssteden komen, maar nu blijkt het om een plek veel dichter bij de huizen te gaan, in het groen. En over dat stukje grond zijn al in 2017 afspraken gemaakt tussen het energiebedrijf en de eigenaar. Het lijkt er sterk op dat het besluit al is genomen, maar we blijven strijden.”

Politieke molen

Wethouder Niels van den Berg laat in een schriftelijke reactie weten dat het niet om een natuurgebied gaat, maar om ‘een weiland direct ten noorden van de Windmolenweg’. “De gemeente is bij de aanwijzing van locaties niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn twee landschapsstudies en een milieueffectrapport opgesteld. Ook hebben inwoners op verschillende momenten hun voorkeuren kunnen uitspreken over het toekomstige energiebeleid van de gemeente.”

Volgens fractievoorzitter Marc Teutelink van Burgerbelangen Enschede moeten de plannen nog definitief worden besproken in de gemeenteraad. “Het is logisch dat Pure Energie zo’n grote windmolen wil plaatsen, maar daar gaan we misschien toch niet in mee. Turbines van 230 meter staan verder bijna nergens in Nederland.” De coalitie zou nu aansturen op een windmolen van maximaal 150 meter hoog op de locatie aan de Windmolenweg.

Beeld: Actiegroep Geen Windmolens in Twekkelo