Politiek

Leeuwarden gaat honderden asielzoekers tijdelijk opvangen in evenementenhal

Leeuwarden krijgt in de Friezenhal van het WTC Expo een tijdelijke opvang voor 500 tot 600 asielzoekers. De gemeente heeft ingestemd met een verzoek hiertoe van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het gaat om tijdelijke opvang voor nieuwe asielzoekers die nu een eerste aanvraag indienen. Het is de bedoeling dat zij vervolgens doorstromen naar reguliere opvang. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd en omdat de afhandeling van een deel van de asielverzoeken langer duurt dan de vastgestelde termijn. Ook zorgt de krapte op de woningmarkt voor vertraging in de afhandeling van asieldossiers.

De opvang gaat open op 18 maart en sluit uiterlijk weer 1 oktober dit jaar, of zoveel eerder als mogelijk. Het COA en het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden geven op 3 maart tekst en uitleg aan inwoners van Leeuwarden bij een informatiebijeenkomst Westcord WTC hotel Leeuwarden.

Snel nieuwe locatie zoeken

Het COA wil liever opvang in reguliere locaties in plaats van het het gebruik van evenementenhallen. De organisatie hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra locaties slechts beperkt gebruikt hoeven te worden.

Op dit moment worden door het COA in Nederland een kleine 28.000 asielzoekers opgevangen. Vorig jaar maakte het COA bekend dat er dit jaar minstens 5000 extra opvangplaatsen nodig zijn. Ook is er overleg met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten.

Brevet van onvermogen

In een reactie noemt VluchtelingenWerk de maatregel een brevet van onvermogen van dit kabinet. Twee jaar geleden waarschuwde de organisatie al dat noodopvang weer nodig zou worden als de problemen bij de IND niet snel zouden worden opgelost. Door grote achterstanden bij de IND wachten al bijna 9000 asielzoekers in de opvang op de start van hun asielprocedure.

VluchtelingenWerk stelde in 2018 al dat noodopvang weer nodig zou zijn als de wachttijden voor de asielprocedure niet snel terug zouden worden gedrongen. De gevolgen van de bezuinigingen bij de IND waren toen al duidelijk zichtbaar. Er was onvoldoende personeel om asielverzoeken binnen de wettelijke termijn te beoordelen.

ANP