Politiek

'Staatssecretaris Visser zocht al eerder nieuwe locatie marinierskazerne'

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft in het diepste geheim ruim anderhalf jaar actief gezocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne, die van Doorn naar Vlissingen zou gaan. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit vertrouwelijke Defensiestukken die in handen zijn van de krant.

Eerder dit jaar zei de VVD-bewindsvrouw dat zij de Tweede Kamer en Zeeuwse bestuurders slechts een halfjaar in het ongewisse heeft gelaten over haar zoektocht.

Hoge uitstroom

Het kabinet besloot in februari de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet door te laten gaan. De voorgenomen verhuizing leidde tot veel onrust bij het korps, dat een ongewoon hoge uitstroom kende. Het besluit leidde tot grote woede bij Zeeuwse bestuurders. Zij hadden intussen al miljoenen euro’s geïnvesteerd om de aangewezen locatie bouwklaar te maken.

Lees ook: Oud-mariniers terug naar Defensie na afblazen verhuizing naar Vlissingen

Tijdens een Kamerdebat op 20 februari ging Visser al diep door het stof omdat zij zowel de Tweede Kamer als Zeeuwse bestuurders lange tijd niet heeft meegenomen in haar twijfels om de marinierskazerne naar Zeeland te verhuizen. Zij overleefde ternauwernood een motie van afkeuring in de Kamer.

‘Liegen over tijdstip’

Uit geheime stukken blijkt dat Visser nog steeds niet eerlijk is geweest over het tijdstip waarop ze besloot om de mariniers niet naar Zeeland te verhuizen. In het Kamerdebat meldde zij dat zij weliswaar in de zomer van 2018 begon te twijfelen, maar dat zij pas in mei 2019 begon met het formele alternatievenonderzoek. Maar uit de documenten blijkt dat al in 2018 gesproken is met andere gemeenten waar de kazerne mogelijk naartoe zou kunnen gaan.

Lees ook: Rutte: we hadden Zeeland eerder onze twijfels moeten vertellen

Defensie zegt dat de Volkskrant verkeerde conclusies trekt. Volgens een woordvoerder zijn vanaf mei 2018 alleen “verkennende gesprekken” gevoerd over mogelijke alternatieven voor de verhuizing naar Vlissingen, en heeft Visser dat ook in het debat aan de Kamer laten weten. Pas een jaar later gaf Visser formeel opdracht andere mogelijkheden in kaart te brengen.

Visser heeft zich volgens de woordvoerder wel versproken tijdens het debat. Zij zei dat in het najaar van 2019 met de gemeente Rotterdam is gesproken over de vraag of die stad een geschikte locatie zou kunnen zijn. Dat had 2018 moeten zijn.

Lees ook: Zeeuwen voelen zich achtergesteld door politiek, gevoel leeft ook in andere provincies

‘Je kunt niet blijven hangen in boosheid’

Als het klopt wat de Volkskrant schrijft, dan is het nog erger dan we al dachten”, reageert een woordvoerder namens Gedeputeerde Staten van Zeeland op berichtgeving van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. “Maar we zijn inmiddels in een ander stadium beland. Dat van compensatie”.

“Onze commissaris van de Koning heeft destijds al gezegd dat we zijn besodemieterd. Maar je kunt niet in boosheid blijven hangen. We moeten vooruit”, aldus de woordvoerder.

De nieuwe marinierskazerne komt nu bij Nieuw Milligen bij Apeldoorn te staan.

ANP/Redactie