112

Politie ontdekt meer drugslabs, aantal dumpingen daalt

De politie heeft vorig jaar meer productie- en opslaglocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2018. Het aantal dumpingen nam sterk af, blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 van de politie.

Werden in 2018 292 dumpingen aangetroffen, vorig jaar waren dat er honderd minder: 191. Maar mede door de toename van het aantal labs en opslaglocaties dat is ontdekt, heeft de politie niet de indruk dat er minder drugs worden geproduceerd in Nederland, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs binnen de politie. “Mogelijk wordt vaker drugsafval geloosd in het bodem- en oppervlaktewater.”

Overstap naar productie van crystal meth

Het aantal ontdekte drugslaboratoria steeg licht: van 82 in 2018 tot 90 vorig jaar. Het aantal ontdekte opslaglocaties nam toe van 79 tot 85. De meeste opslag- en productielocaties werden aangetroffen in de zuidelijke provincies en het oosten van het land.

Opvallend was de toename van het aantal productielocaties voor crystal meth. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder. “Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land”, zegt Daniel. “Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten de reden om over te stappen op crystal meth.”

ANP