Lifestyle & Entertainment

Ouderen zien kosten stijgen: 'We laten ons niet blij maken met een dode mus'

Ouderen laten zich niet meteen blij maken met een dode mus, zegt ouderenbond ANBO in reactie op de kabinetsplannen voor het komende jaar. Uit de koopkrachtplaatjes blijkt weliswaar dat ouderen er iets op vooruit zullen gaan, maar de ANBO ziet tegelijkertijd veel bedreigingen voor hun financiƫle positie, zoals stijgende zorgpremies, huren en lokale lasten.

Directeur-bestuurder Liane den Haan denkt dat “het kleine beetje extra koopkracht” teniet kan worden gedaan door lastenstijgingen, “waardoor veel senioren alsnog in de min zullen komen”.

Hoop voor jong en oud

KBO-PCOB legt in een eerste reactie juist de nadruk op de boodschap in de troonrede van koning Willem-Alexander om nu te investeren in alle generaties. Dat “biedt hoop voor jong en oud”, aldus de christelijke seniorenorganisatie. Directeur Manon Vanderkaa hoopt dat het kabinet “evenwichtige keuzes” zal maken die recht doen aan alle generaties. “Voor werkend en niet werkend, mensen die vitaal zijn of juist kwetsbaar, jong en oud. Aan iedereen moet perspectief worden geboden. Juist omdat corona ons allemaal raakt.”

Eerder deze week bleek al uit een peiling van de ANBO dat 71 procent van de senioren verwacht dat hun lasten zullen toenemen. ANBO-directeur Den Haan wijst erop dat “veel zaken nog niet zijn uitgewerkt”. Ze noemt bijvoorbeeld de onzekerheid over pensioenen.

Woningnood

Positiever is de ANBO over de impuls die het kabinet aan de woningmarkt wil geven, onder meer door de zogeheten verhuurdersheffing te verlagen met 200 miljoen euro. Dat is een “stapje in de goede richting”, al zou de ANBO de heffing liever in zijn geheel afgeschaft zien, zodat woningcorporaties meer geld overhouden om te investeren. Dat is hard nodig, vindt de bond: “De woningnood is hoog, de prijzen rijzen de pan uit en het is met name voor starters en ouderen bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. Dat zorgt ervoor dat ouderen te lang in ongeschikte woningen blijven wonen en daardoor vaak meer zorg en ondersteuning nodig hebben.”

ANP