Gezondheid

Opnieuw beroep aangetekend tegen vergunning biomassacentrale in Diemen

Meerdere natuurorganisaties hebben beroep aangetekend tegen de natuurvergunning die is afgegeven voor de bouw van de grootste biomassacentrale van Nederland. Het gaat om de oude Hemwegcentrale in Diemen waar energiemaatschappij Vattenfall de eigenaar van is. Stikst Er zou bovendien met cijfers zijn gegoocheld om de vergunning te krijgen. Vattenfall ontkent dat.

De nieuwe centrale vervangt deels de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. “De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de VS en Canada, als het aan Vattenfall ligt. In plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait”, aldus Vollenbroek. Ook Natuurmonumenten en Comité Schone Lucht hebben het bezwaar ondertekend.

Afvalverbrandingsinstallatie

Volgens de organisaties is geprobeerd het te laten lijken dat er minder stikstof op het Naardermeer zal neerslaan, door net te doen of in het verleden twee gasketels samen met de vijf hulpketels honderd procent van de tijd in bedrijf zijn geweest. “Dit is grote onzin”, aldus de organisaties. Vollenbroek: “Je kunt beter de afvalverbrandingsinstallatie van Harlingen of Alkmaar in je achtertuin hebben staan, dan deze biomassacentrale.”

Ondertussen maken ook de omwonenden van de energiecentrale zich zorgen. “We zitten al met de problemen door een te hoog gehalte aan fijnstof. Als ze dan ook nog aan de andere kant van de wereld bomen gaan kappen om dat hier te verbranden, dan klopt dat niet,” zo laat een bewoonster weten aan Hart van Nederland. Een buurman wijst naar het kinderdagverblijf van zijn dochter, dat bijna een uitzicht biedt aan de energiecentrale aan de overkant van het water. “Ik ben ook ongerust om de gezondheid van mijn kinderen.”

Zie ook: Buurtbewoners de straat op tegen nieuwe biomassacentrale in Arnhem

Vattenfall zegt in een reactie dat alle berekeningen kloppen. “De effecten op de omgeving zijn onderzocht door een ingenieursbureau en daaruit is geconcludeerd dat deze uitstoot voldoet aan alle normen. De overheid heeft dat nogmaals getoetst en vergund, dit is ook terug te zien in de vergunning.”

Met de plannen voor de biomassacentrale in Diemen zegt Vattenfall nogmaals te hebben gekeken naar de stikstofuitstoot en de waarden nog verder naar beneden te hebben kunnen bijstellen. En daarvan is minder dan 10 procent nodig voor de biomassacentrale en meer dan 90 procent voor de gaseenheden. “De vergunde emissies voor de gaseenheden hebben wij in de nieuwe vergunning kunnen verlagen ten opzichte van de oude situatie, onder andere omdat de biomassacentrale een belangrijk deel van de warmteproductie zal overnemen van de gaseenheden.”

De Provincie kan hangende het hoger beroep niet inhoudelijk reageren.

ANP/Redactie