Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat haar best doen om het Waddengebied beter te beschermen tegen scheepvaartongelukken. Rampen zoals het het verliezen van honderden containers zoals dat gebeurde met het containerschip MSC Zoe begin vorig jaar mogen nooit meer gebeuren.

Maar ze kan nog niet beloven dat de zuidelijke vaarroute, die schepen dicht langs de Waddeneilanden voert, bij slecht weer wordt gesloten.

Lees ook: ‘Containerschepen moeten bij noordwesterstorm niet meer langs Wadden varen’

‘Waardevol rapport’

De MSC Zoe verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 in een zware storm meer dan driehonderd containers. Die zorgden voor zware vervuiling op de stranden in het Waddengebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zegt na onderzoek dat zulke grote schepen bij noordwesterstorm beter niet zo dicht langs de Waddeneilanden kunnen varen.

Van Nieuwenhuizen spreekt van een “waardevol” rapport dat kan helpen dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. “Ik onderschrijf de conclusies en de geschetste uitdagingen waar de schaalvergroting van de containervaart ons voor stelt, zoals het veilig sjorren van containers.”

Internationale scheepvaartroute

De Tweede Kamer dringt al langer aan op sluiting van de zuidelijke vaarroute bij zwaar weer. Maar dat kan volgens Van Nieuwenhuizen niet zomaar, omdat het een internationale scheepvaartroute betreft. Om de doorvaart te kunnen beperken moet een verzoek worden ingediend bij de internationale maritieme organisatie (IMO). Die procedure wordt in gang gezet, maar kan jaren duren.

Lees ook: Waarschuwing: vaarroute boven Wadden kan gevaarlijk zijn voor zeer grote schepen

Van Nieuwenhuizen gaat op verzoek van de Kamer wel kijken of bestaande wetgeving zo kan worden veranderd dat ingrijpen bij gevaarlijke situaties toch eerder mogelijk wordt. Daarbij moet de ruimte die internationale verdragen bieden maximaal worden benut, vindt een ruime Kamermeerderheid. Na de zomerstop van de Tweede Kamer komt de minister daar op terug.

Het advies van de OVV om bemanningen beter te informeren over de risico’s van zowel de noordelijke als de zuidelijke Waddenroute, neemt Van Nieuwenhuizen over. Ook laat zij aanvullend onderzoek doen naar die risico’s. Op verzoek van de minister geeft de Kustwacht al sinds eind vorig jaar bij storm een dringend advies aan bemanningen om de zuidelijke route te mijden.

ANP