Gezondheid

Kwart van de zorgmedewerkers wil meer uren werken

Onderzoekers verwachten dat we in 2022 een tekort hebben van tachtigduizend zorgmedewerkers. Een groot deel van dit probleem is volgens een rapport van Stichting ‘Het Potentieel Pakken’ op te lossen met eigen personeel.

82 procent van de werknemers in de zorg is vrouw en meer dan 900.000 vrouwen werken deeltijd met kleine contracten. Een gemiddeld contract is 24 uur. Na onderzoek blijkt dat een kwart van die vrouwen per direct een groter contract zouden willen en meer dan de helft wil onder voorwaarden meer werken. Het vergoten van de deeltijdbanen biedt kansen om de verwachte personeelstekorten met tienduizenden arbeidskrachten terug te dringen.

Meer loon en meer pensioen

Verpleegkundige Monique Hietkamp is een schoolvoorbeeld van hoe dit kan lonen. Zij werkte 32 uur en ging 36 uur werken. Hoe? Door iedere dag een uurtje eerder te beginnen. En dat uurtje eerder loont: ze verdient meer geld en bouwt meer pensioen op.

Het probleem is dat zorginstellingen hier geen oog voor hebben en daar niet over in gesprek gaan met deeltijdmedewerkers. En instellingen zouden geholpen moeten worden bij het voeren van zo’n gesprek met een medewerker om een groter contract aantrekkelijker te maken. Hietkamp: “Ik had er nooit aan gedacht om dit voor te stellen, het is goed wanneer werkgevers dit ook opperen.”