Politiek

Kabinet wil 'kopen van kinderen' strafbaar maken

Het kabinet wil het ‘kopen van kinderen’ verbieden. Vrouwen die draagmoeder willen zijn of hun kind ter adoptie willen afstaan, mogen niet meer worden overgehaald met geld of andere diensten. Wensouders die zich daar toch schuldig aan maken, kunnen een jaar celstraf krijgen.

Het voorstel moet kwetsbare vrouwen beschermen. Vrouwen voor wie een zwangerschap risicovol is, bijvoorbeeld door medische problemen, kunnen dit verzwijgen als iemand hun veel geld aanbiedt. Ook kan het ze overhalen hun kind af te staan, terwijl ze dit anders niet hadden gewild. Vrouwen die zelf een kind aanbieden in ruil voor geld of wederdiensten, zijn net zo goed strafbaar.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met wet van ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De bewindspersonen vinden dat de keuze voor draagmoederschap of het afstaan van een kind altijd vrijwillig moet zijn.

‘Kinderen geen handelswaar’

Dekker wil met dit voorstel ook het kind beschermen. “Opgroeien in het besef gekocht te zijn, is vreselijk. Kinderen zijn geen handelswaar, daarom moeten we een duidelijke grens stellen.”

Ook wil Dekker in de toekomst een ‘draagmoederbank’ opzetten, zei hij in november vorig jaar. Deze instantie kan dan bemiddelen tussen wensouders en draagmoeders. Nu mogen wensouders alleen nog in kleine kring rondvragen.

Tekst: ANP