Politiek

Kamer wil uitleg van minister Bijleveld over verzamelen data door Defensie

De Tweede Kamer wil opheldering van minister van de Defensie Bijleveld over een nieuwe eenheid die op grote schaal gegevens verzamelt van Nederlanders. “Burgers moeten nooit zonder enige reden onder het vergrootglas van de overheid komen te liggen, ongeacht hun meningen of standpunten”, aldus Albert van den Bosch van de VVD.

De data worden sinds maart verzameld door het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht, meldt NRC Handelsblad. Er wordt informatie over de coronacrisis en desinformatie bijeengebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar groepen als Viruswaanzin en de Gele Hesjes en bepaalde media. Volgens Defensie zijn daarbij geen regels overtreden.

Lees ook: Ging Defensie boekje te buiten? ‘Sinds corona op grote schaal informatie over samenleving verzameld’

‘Big brother’

Partijen zetten vraagtekens bij het optreden van het LIMC. Volgens de VVD’er Van den Bosch “is niet de bedoeling dat Defensie op eigen houtje Nederlandse burgers observeert. Afgaande op de berichten voelden militairen zelf ook ongemak, en is er ingegrepen. Ik wil graag van de minister horen wat er precies gebeurd is, en wie daartoe besloten heeft en wie er allemaal op de hoogte was”.

D66 heeft al een Kamerdebat aangevraagd over de kwestie.”Defensie moet geen taken van politie of AIVD op zich nemen”, aldus Salima Belhaj (D66) in NRC. Haar collega Sadet Karabulut (SP) vindt dat Defensie de pandemie niet mag aangrijpen “om eigen burgers en groepen te bespioneren. Het is niet ethisch, vrijheidsbeperkend en vermoedelijk strijdig met de privacy dat Defensie Nederlanders bespioneert”.

Ook de grootste oppositiepartij wil uitleg van minister Ank Bijleveld. “Hier moet op korte termijn opheldering over komen. Het kan niet zo zijn dat Defensie zijn boekje te buiten gaat”, laat Sietse Fritsma van de PVV weten. Dat geldt ook voor John Kerstens van de PvdA. “Het is belangrijk om hier op korte termijn duidelijkheid over te krijgen. Omdat ‘t sommigen bevestigt in hun beeld van de overheid als ‘big brother’, maar ook omdat ‘cyberwarfare’ in de onlangs verschenen krijgsmachtvisie een belangrijke plek krijgt.”

ANP