Gegevens biologische ouders van adoptiekinderen gewist

Cruciale gegevens van honderden en mogelijk meer dan duizend kinderen die in Nederland werden geadopteerd zijn vernietigd.

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en Omroep Gelderland naar adoptie in Nederland.

Vanaf 1970 zijn de persoonskaarten van adoptiekinderen gewist, waarop informatie stond over hun biologische ouders. Dat maakt het voor de inmiddels volwassen kinderen moeilijker te achterhalen wie hen op de wereld heeft gezet.

Nieuwe persoonskaart

De mochten worden vernietigd na een uitspraak van de Raad van State in 1970. Die oordeelde op verzoek van adoptieouders dat geadopteerde kinderen recht hadden op een nieuwe persoonskaart, waarop de biologische ouders niet meer stonden. De oude kaart werd vernietigd.

Gemeenten hielden toentertijd gegevens over inwoners bij op persoonskaarten. Dat gebeurt inmiddels in de Basisregistratie Personen.

Meer dan duizend dossiers

Hoeveel kinderen een nieuwe persoonskaart kregen is niet duidelijk. Bij het Nationaal Archief liggen in ieder geval tussen de 1000 en 1500 dossiers van kinderen van wie de kaart is vernietigd. Daartussen zitten echter ook dossiers van kinderen die in het buitenland zijn geboren.

Tekst: ANP | Beeld: PxHere