Volgens Frank van de Veerdonk, immunoloog en infectioloog, geeft de ontdekking meer inzicht in de fundamentele werking van het immuunsysteem. “Maar die kan mogelijk ook belangrijke consequenties hebben voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Het stofje interferon kan gegeven worden als therapie. Momenteel wordt uitgezocht of het geven van interferon bij Covid-19 inderdaad kan helpen.”