Anne Frank Huis bestaat 60 jaar en is nu digitaal te bezoeken

Het Anne Frank Huis bestond zondag 60 jaar. Normaal gesproken trekt het museum 1,3 miljoen mensen per jaar, maar op dit moment kan het museum geen enkele bezoeker ontvangen. Wel hebben ze een manier gevonden om hun publiek toch te bereiken: met een digitale rondleiding.

Op de website van het museum krijgen geïnteresseerden een kijkje in het huis zoals het was tijdens het oorlog. “Als je daar naar kijkt, dan zie je lege kamers”, vertelt directeur Ronald Leopold. “En die leegte is heel symbolisch voor waar dit huis voor staat.”

Op 3 mei 1960 werd het pand waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog geopend door Otto Frank, de vader van Anne. De familie moest in 1942 onderduiken in het achterhuis.

Jeugdvriendin Anne Frank

In de onderduikperiode schrijft Anne in haar dagboek een afscheidsbrief aan jeugdvriendin Jacqueline van Maarsen. “Ze heeft me twee brieven geschreven vanuit haar onderduikadres”, vertelt Jacqueline. “Die bewijzen mij hoe goed die vriendschap was.”

De hoogbejaarde vrouw denkt nog iedere dag aan Anne. “Ze was levendig. Ik heb eigenlijk nooit meer iemand ontmoet die zo van het leven genoot als Anne.” Het verlies van Anne als vriendin was erg pijnlijk voor haar. “Ik voelde veel kwaadheid. Dat zo’n meisje zo gruwelijk aan haar eind was gekomen.”

De dag 4 mei vindt Jacqueline nog steeds erg belangrijk: “Men moet herinneren wat er gebeurd is.”

Beeld: Anne Frank Stichting