112

Amsterdam trekt geld uit om scholen veiliger te maken

Amsterdam maakt zich zorgen over incidenten op scholen in het afgelopen jaar, zoals problemen met wapens, drugshandel en bedreigingen. Het college trekt daarom 2 miljoen euro uit om de rust en veiligheid rond middelbare scholen te vergroten.

Meldingen over de verontrustende incidenten komen uit alle stadsdelen. Ze gaan vaak over zaken zoals drugshandel, wapens, ronselen voor criminele groepen, seksueel overschrijdend gedrag en fysieke agressie en bedreiging. Scholen zeggen ook regelmatig wapens te vinden in tassen en kleding van leerlingen.

“We zien nare incidenten”, zegt burgemeester Femke Halsema. “Daarom gaan we de bestaande aanpak van veiligheidsproblemen (…) beter en eerder verbinden met de aanpak van problemen op school. Daardoor krijgen scholen meer grip op veiligheidsproblemen en zijn zij ook partner in de aanpak van problemen in de wijk.”

Problemen eerder signaleren

Het extra geld wordt ingezet om de deskundigheid van onderwijsprofessionals over forensische problematiek te vergroten, zodat zij eerder problemen kunnen signaleren en kunnen ingrijpen als jongeren dreigen af te glijden in de criminaliteit. De bestaande jeugd- en veiligheidsaanpak in de wijken wordt uitgebreid en scholen worden hierbij betrokken. Ook wordt de inzet van jongerenwerk op scholen uitgebreid.