Gezondheid

Achterstand van 17.000 rechtszaken door corona

Door het coronavirus zijn de afgelopen maanden zo’n 17.000 rechtszaken niet doorgegaan. De rechtspraak zal nog tot eind volgend jaar nodig hebben om die achterstand weg te werken. “Het grootste deel, zo’n 14.000 zaken, ligt bij de rechtbanken. Daarnaast gaat het om 3000 zaken bij gerechtshoven”, zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

De rechtspraak en het Openbaar Ministerie hebben de afgelopen tijd plannen gemaakt om de voorraad af te handelen. Een strafzaak zal de komende tijd minder snel aan een meervoudige kamer worden voorgelegd en in plaats daarvan door één rechter worden behandeld. Die mag, zoals nu ook geldt, wel maximaal maar een jaar gevangenisstraf opleggen.

Lees ook: ‘1 miljoen Nederlanders in aanraking geweest met coronavirus’

Het Openbaar Ministerie denkt ongeveer 4000 zaken te kunnen afdoen met een zogenoemde strafbeschikking. Daarin mag een officier van justitie een geldboete, een taakstraf of een schadevergoeding opleggen, of iemands rijbevoegdheid intrekken. “Het gaat vooral om zaken die eenvoudig zijn, die geen al te heftig slachtofferschap tot gevolg hebben en die niet principieel zijn”, aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het college van procureurs-generaal.

ANP