Politiek

Studenten vragen gratis aanvullende beurs vaak niet aan

Een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs, maakt daar geen gebruik van. Daardoor lopen duizenden studenten naar schatting gemiddeld 175 euro per maand mis.

Het in totaal om ongeveer 8.650 studenten. Het Centraal Planbureau (CPB), dat onderzoek deed naar de aanvullende beurs, noemt het opvallend dat een aanzienlijk deel van de groep wél geld leent bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). “Terwijl de voorwaarden voor de lening veel minder gunstig zijn dan die van de aanvullende beurs. Deze groep leent dus mogelijk onnodig geld.”

‘Kwalijke zaak’

Voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het een “kwalijke zaak”. Hij denkt dat het komt door gebrek aan voorlichting. Daardoor weten veel studenten niet dat zij voor een aanvullende beurs in aanmerking komen, meent Muns.

Dergelijke studenten hebben volgens hem echter wel financiële hulp nodig om hun huur, studie en levensonderhoud te betalen. “Zij steken zich momenteel onnodig in torenhoge schulden. Elke middelbare scholier zou in de klas voorlichting moeten krijgen over de studiefinanciering.”

Lees ook: Studenten bombarderen DUO tot ‘Ministerie van Schulden’ tijdens protest tegen leenstelsel

Meer voorlichting

Het onderzoek van het CPB onderschrijft dat en suggereert dat aanpassingen in de aanvraagprocedure of de voorlichting kunnen voorkomen dat studenten onbewust een (aanvullende) beurs mislopen en zich daardoor eventueel onnodig in de schulden steken.

Minister Ingrid van Engelshoven van Hoger Onderwijs noemt de cijfers “zorgelijk”. Zij laat weten dat DUO de aanvullende beurs meer onder de aandacht gaat brengen bij alle studenten. De bewindsvrouw roept ook studenten die niet zeker weten of zij zo’n beurs kunnen krijgen op om toch een aanvraag te doen. DUO bekijkt dan of zij er recht op hebben. “Bij twijfel, doen dus.”

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is bedoeld om studenten met ouders met een lager inkomen financieel te ondersteunen. Op die manier wil de overheid ervoor zorgen dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk blijft. De hoogte is van de aanvulling is onder andere afhankelijk van het inkomen van de ouders. Het maximale bedrag kan oplopen tot ongeveer 400 euro per maand.

Lees ook: Invoering leenstelsel zorgt voor hogere leningen en inkomsten bijbaan

Als de student binnen tien jaar een diploma haalt, wordt de beurs omgezet in gift. Dit in tegenstelling tot een lening, die altijd moet worden terugbetaald. In totaal maken ruim 29.000 eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs gebruik van een aanvullende beurs.

ANP