Weer meer Nederlanders in Syrische kampen

ZOETERMEER (ANP) – Het aantal Nederlandse Syriëgangers dat onder Syrisch-Koerdisch gezag vastzit in kampen of in detentie, is weer flink toegenomen. Momenteel zitten 55 volwassenen – driekwart van hen is vrouw – en 85 kinderen vast, meldt de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD donderdag. Eind maart ging het nog om 25 volwassenen en 40 kinderen.

Ongeveer 80 Nederlanders bevinden zich nog bij een jihadistische groepering of elders in Syrië.

De afgelopen jaren zijn volgens de AIVD in totaal ongeveer 300 mensen vanuit Nederland met jihadistische intenties uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is vrouw. De meesten sloten zich aan bij IS, een klein deel bij het aan al-Qaeda gelieerde Ha’yat Tahrir al-Sham.

Voorbehoud AIVD

Ongeveer 90 van de uitgereisde volwassenen zijn de afgelopen jaren gesneuveld bij de strijd, 60 keerden terug.

In Syrië en Turkije zijn momenteel minstens 200 kinderen met een Nederlandse link, dus met een of twee ouders die langere tijd in Nederland hebben gewoond. De meesten van hen zijn daar geboren, minder dan een kwart is door de ouders meegenomen naar het strijdgebied.

De AIVD geeft wel een groot voorbehoud bij deze cijfers. ,,Het blijft lastig signalen van zwangerschappen en geboorten in het strijdgebied op te vangen of te bevestigen, vooral van bijvoorbeeld Nederlandse uitreizigers die met lokale vrouwen zijn getrouwd”, staat in de toelichting.