Vragen bij jaarrekening Forum

AMSTERDAM (ANP) – De controlerend accountant had twijfels over de jaarrekening over 2018 van Forum voor Democratie, maar keurde die met enkele kanttekeningen wel goed. Dat blijkt uit de controleverklaring die de partij zelf heeft vrijgegeven.

Forum beschuldigt zijn eigen senator en voormalig penningmeester Henk Otten van poging tot fraude en wil hem daarom uit de partij zetten. De bedenkingen van de controlerend accountant tonen volgens de partij aan dat hij een potje maakte van de financiële administratie.

De accountant wijst inderdaad op enkele tekortkomingen. Zo ontbreekt voor diverse kosten die de partij vorig jaar maakte een deugdelijke onderbouwing. Ook constateert hij dat “geen deugdelijke kasadministratie in 2018 heeft plaatsgevonden”. Maar er wordt in het verslag geen fraude vastgesteld.

Afgezien van de “mogelijke effecten” van de gevonden tekortkomingen concludeert de accountant dat de jaarrekening een “getrouw beeld” geeft van het financiële reilen en zeilen van Forum in 2018. Hij heeft evenwel niet kunnen vaststellen of wellicht correcties nodig zijn die van invloed kunnen zijn op de partijsubsidie.