Opmerkelijk

Voorzitter Universiteit Utrecht declareert voor 124.000 euro aan reiskosten

De voorzitter van de Universiteit Utrecht (UU) Anton Pijpers, heeft vorig jaar voor ruim 124.000 euro reiskosten gemaakt. Het grootste deel daarvan was voor een dienstauto met chauffeur, staat in het jaarverslag van de universiteit.

“De UU realiseert zich dat de binnenlandse vervoerskosten voor de collegevoorzitter in vergelijking met de andere universiteiten hoog zijn, en heeft in 2018 al de nodige stappen gezet om te veranderen”, zegt een woordvoerder van de universiteit.

Dure wijn, taxikosten en verkeersboetes

Volgens hem is het toegestaan dat de leden van het college van bestuur voor ,,werk- en woon-werk-gerelateerd vervoer” gebruik kunnen maken van een auto met chauffeur. ”De collegevoorzitter gaat dit jaar naar Utrecht verhuizen, waardoor de kosten voor woon-werk-verkeer aanmerkelijk lager zullen worden”, aldus de zegsman.

De top van de Utrechtse universiteit kwam enkele jaren geleden in opspraak door – volgens de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker – onacceptabel declaratiegedrag. Toen ging het onder meer om flessen dure wijn, taxikosten en verkeersboetes. Bussemaker stelde destijds dat bestuurders van de UU ”meer soberheid moesten betrachten bij hun declaraties en doelmatiger omgaan” met belastinggeld.

Snel uitleg van minister

De Tweede Kamer wil verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven snel spreken. Het is volgens GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil ”hoog tijd voor harde maatregelen tegen dit soort draaideur-declaranten”. Ook andere Kamerleden nemen de zaak hoog op, zeker omdat de Utrechtse bestuurders al eerder op de vingers zijn getikt. Op de VVD na wil de hele Kamer de minister naar de Kamer roepen.

GroenLinks heeft Van Engelshoven vast schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. ”Op de gedeclareerde bonnen staan VIP-taxiritten van duizenden euro’s, maar de bestemmingen zijn zwart gelakt. Dit kan en mag niet. GroenLinks wil de onderste steen boven krijgen.”

ANP