112

Gemeente Den Haag wil einde aan strijd om hoogste vuurstapel

De bouwers van de vuurstapel in Scheveningen en Duindorp hebben dit jaar al een vergunning nodig. Dat laat de Haagse burgemeester Pauline Krikke weten. Ze neemt hiermee de aanbeveling over uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De tijd van werken met convenanten is voorbij, aldus de gemeente Den Haag.

“Hiermee willen wij waarborgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en er een laagdrempelige inspraakmogelijkheid ontstaat, zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen”, aldus Krikke.

Ze trekt het zich aan dat het vorig jaar zo misging op het strand in Scheveningen. “Ik zal er in de toekomst alles aan doen om dit te voorkomen. Het rapport schetst een jarenlang patroon van niet voldoende geborgde afspraken, structurele schending van gestelde grenzen en een ontbreken van handhaving. Dat had niet mogen gebeuren.”

Vuurstapel

Van de gemeente mogen de vuurstapels vanaf dit jaar niet meer zo hoog en groot worden en wordt een einde gemaakt aan de strijd wie de hoogste stapel kan bouwen. Ook komen er scherpere regels over welke bouwmaterialen en hulpmiddelen mogen worden gebruikt. Daarnaast wordt de tijd voor de opbouw van de stapels beperkt en komen er structurele controles. Er komen ook duidelijk afspraken over het wel of niet afsteken bij te veel wind.

Het college wil dat de nieuwe festiviteiten rondom de jaarwisseling er anders gaan uitzien met festiviteiten die zowel door de organisatoren van de vreugdevuren als door anderen georganiseerd kunnen worden. “Daarbij zal de gemeente zelf een veel striktere scheiding aanbrengen in de eigen rollen en verantwoordelijkheden en tussen de betrokken portefeuillehouders en de onderliggende gemeentelijke diensten.”

ANP