Veel lokaal nieuwsaanbod in de grote steden

DEN HAAG (ANP) – De vier grote steden (G4) kennen een overweldigend aanbod van nieuwsbronnen. Naast landelijke, regionale en lokale media zoals kranten, omroepen en huis-aan-huisbladen, zijn in de G4 ook veel stadsblogs, wijksites en Facebookpagina’s (‘hyperlocals’) actief. Gemiddeld heeft een G4-stad 73 afzenders van lokaal nieuws, zo komt naar voren uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat donderdag is gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

G4-inwoners halen hun lokale nieuws naar eigen zeggen het vaakst van de regionale of lokale omroep, gevolgd door een regionaal dagblad. In Amsterdam springt stadsomroep AT5 eruit: daar kijkt 60 procent van de inwoners het eerst naar nieuws. In Rotterdam kijkt bijna de helft naar RTV Rijnmond voor nieuws uit de eigen omgeving, in Den Haag geldt dat voor Omroep West. In Utrecht is DUIC (De Utrechtse Internet Courant) de meest genoemde lokale nieuwsbron, nog voor RTV Utrecht.

Hoe hoger de opleiding, hoe meer er online naar nieuws wordt gekeken. Wie lager is opgeleid consumeert nieuws het liefst via tv of radio. Wat sociale media aangaat is Facebook veruit het meest gebruikte nieuwsmedium, op grote afstand gevolgd door Twitter en Instagram.

Vergeleken met de grote steden komt de ‘regio’ er bekaaid vanaf. In de gebieden buiten de steden zijn twee tot drie keer minder nieuwsmedia actief en ook de ‘hyperlocals’ zijn dun gezaaid en weinig productief, terwijl het gebruik van regionale en lokale media er juist heel intensief is. In de G4, waar veel lokaal nieuws is, is het juist omgekeerd: daar hebben inwoners juist meer interesse in landelijk nieuws dan nieuws uit hun omgeving. De onderzoekers noemen dat een opvallend patroon.