Politiek

Van Vollenhoven wil dat burger vaker ingrijpt in plaats van filmen

Burgers hebben volgens Pieter van Vollenhoven ”ruimte genoeg” om in te grijpen wanneer ze getuige zijn van misdrijven, geweld of agressie. Als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) stelt Van Vollenhoven dat er extra aandacht moet komen voor ”de inzet van burgers voor onze veiligheid”. De ruimte die de wet biedt kan volgens hem ”heel nuttig zijn omdat de politie echt niet meer zo direct aanwezig is”.

De SMV gaat daarom onderzoeken welke mogelijkheden burgers hebben om meer handelend op te treden in geval van geweld of agressie. ”Wellicht met een opleiding en onder regie van de politie”, aldus de stichting. Die signaleert dat burgers vaak filmen wat er gebeurt, in plaats van in te grijpen.

Van Vollenhoven wijst op het wetsartikel dat burgers noodweer toestaat om zichzelf of anderen te verdedigen. Verder herinnert hij aan de wet die een burgerarrest mogelijk maakt: iedere burger is bevoegd om een op heterdaad betrapte dader aan te houden.

ANP