'Universiteitspersoneel vaak gepest, getreiterd of seksueel geïntimideerd'

Vier op de tien medewerkers op Nederlandse universiteiten hebben te maken met pesten, machtsmisbruik, vernederen, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie door leidinggevenden.

Dat concluderen de vakbonden FNV en VAWO na onderzoek onder ruim 1100 medewerkers. De bonden roepen op tot de oprichting van een externe klachtencommissie. Ook willen ze dat er een speciale ombudsman wordt ingesteld op universiteiten.

Vrouwen vaker slachtoffer

Vooral vrouwen (44 procent) hebben negatieve ervaringen, maar ook mannelijke universiteitsmedewerkers (35 procent) hebben er last van. FNV en VAWO noemen de cijfers ”schokkend” en ,,al lang geen incidenten meer”.

Slecht leiderschap wordt als voornaamste reden genoemd van een sociaal onveilige werkomgeving. Volgens de onderzoekers gaat het in de meeste gevallen om roddelen (48 procent) en het bewust achterhouden van informatie (46 procent). Ook intimidatie of machtsmisbruik door een hoogleraar of leidinggevende scoort hoog met 39 procent.

Zorgen voor veilige werkomgeving

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs is geschrokken van de praktijken en vindt het onacceptabel. ”Universiteiten moeten een veilige haven zijn waar wetenschappers, docenten, studenten en ondersteunend personeel hun werk moeten kunnen doen zonder last te hebben van wangedrag en intimidatie. Elk signaal van dergelijk gedrag is er een te veel”, aldus de minister. Van Engelshoven zegt in gesprek te gaan met ”het veld” om het wangedrag aan te pakken.

De Vereniging van Universiteiten VSNU zegt de signalen serieus te nemen. ”We weten dat er situaties zijn waarin onwenselijk gedrag wordt getoond, dat trekken wij ons aan”, zegt een woordvoerder. De universiteiten moeten volgens hem zelf onderzoeken in hoeverre hier sprake van is en zorgen voor een veilige werkomgeving.

ANP