Gezondheid

Uitgaven voor dure medicijnen steeds hoger

De uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven stijgen. In 2017 zijn de uitgaven aan dure medicijnen toegenomen van 1,91 miljard euro in 2016 naar 2,08 miljard euro.

Dat is een groei van 9 procent. Dat blijkt uit de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die stelt dat het om voorlopige cijfers gaat.

Lagere prijs, meer patiënten

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er steeds beter in om lagere prijzen af te spreken voor de geneesmiddelen, maar de groei van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen zorgen ervoor dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen toch blijven stijgen.

De uitgaven aan dure geneesmiddelen stegen de afgelopen jaren harder dan de rest van de medisch-specialistische zorg. In 2017 ging naar verwachting 8,8 procent van de totale uitgaven aan medische zorg op aan dure pillen. Dit dreigt ten koste te gaan van andere zorg, stelt de NZa.

Ook komende jaren duurder

De autoriteit verwacht dat de kosten ook de komende jaren blijven stijgen. De NZa gaat onderzoeken of er een andere manier van inkopen mogelijk is die ertoe kan bijdragen de uitgaven aan dure medicijnen beheersbaar te houden.

ANP