'Uitbuiting vaker voor rechter brengen'

DEN HAAG (ANP) – Zaken over arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting moeten veel vaker voor de rechter worden gebracht. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, kan alleen zo een heldere juridische norm voor uitbuiting buiten de seksindustrie ontstaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over gedwongen criminaliteit.

De aanpak van dergelijke uitbuiting blijft ernstig achter op die van seksuele uitbuiting, constateert Bolhaar in de Dadermonitor 2013-2017, die donderdag verschijnt. Jaarlijks komen slechts circa 23 zaken voor de rechter, waarvan het maar in de helft van de gevallen tot een veroordeling komt.

Het aantal verdachten van alle vormen van mensenhandel is de afgelopen jaren scherp gedaald, van 257 zaken in 2013 tot 144 zaken twee jaar geleden. De politie wil dit jaar 190 zaken naar het Openbaar Ministerie doorverwijzen en 240 zaken in 2022, maar volgens Bolhaar is dat onvoldoende. ,,Het is een herstel van wat in de jaren hiervoor verloren is gegaan, terwijl een ernstig delict als mensenhandel juist vraagt om vaker strafrechtelijk aanpakken van daders.”

Het valt Bolhaar ook op dat de straffen die rechters opleggen voor mensenhandel sterk verschillen. Hij beveelt staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers aan onderzoek te doen naar welke factoren meewegen in de strafbepaling in dergelijke zaken.