Politiek

Toch niet overdag met 130 km/u over de snelweg door afgekeurd stikstofbeleid

De maximumsnelheid op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht blijft overdag voorlopig 100 kilometer per uur. De voorgenomen verhoging naar 130 kan niet doorgaan nu de Raad van State het stikstofbeleid van de overheid heeft afgekeurd, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Op het traject van zo’n 19 kilometer tussen Maarssen en Holendrecht geldt nu een zogeheten dynamische snelheidslimiet. Overdag mag er maximaal 100 gereden worden, ‘s avonds en ‘s nachts 130. De rijksoverheid wil dat gelijktrekken en nam daarvoor al de nodige technische maatregelen, zoals het leggen van stiller asfalt.

Uitstoot rond kwetsbare gebieden

Maar sinds de stikstofuitspraak eind mei van de hoogste bestuursrechter mag de overheid niet zomaar meer besluiten nemen die leiden tot meer stikstofuitstoot rond kwetsbare natuurgebieden. Dat geldt ook voor de voorgenomen snelheidsverhoging op de A2.

Op een aantal trajecten moet de maximumsnelheid om diezelfde reden worden verlaagd. Delen van de A1, de A28 en de A50 rondom de Veluwe krijgen weer een limiet van 120, waar die eerder juist was verhoogd naar 130. De wijzigingen gaan in per 1 oktober.

Gevolgen stikstofvonnis

Wanneer de snelheidslimiet op de betreffende wegen alsnog omhoog kan, is volgens Van Nieuwenhuizen afhankelijk van de bevindingen van een adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes. Die brengt momenteel de gevolgen van het stikstofvonnis in kaart, en moet ook mogelijke oplossingen aandragen.

ANP