'Terrorist' Binnenhof naar Pieter Baan Centrum

DEN HAAG (ANP) – De man die op 8 februari op het Binnenhof werd aangehouden met twee vleesmessen in zijn rugzak is maandag op last van de rechtbank in Den Haag naar het Pieter Baan Centrum (PBC) gestuurd voor een gedragskundige observatie. De rechtbank acht die opname noodzakelijk om te kunnen vaststellen wat de verdachte, Ramon A., heeft bewogen om gewapend vanuit zijn woonplaats Sneek naar Den Haag af te reizen.

A. heeft geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar zijn psyche door deskundigen in het huis van bewaring. Deze deskundigen zien niettemin aanwijzingen voor psychiatrische problemen en vinden observatie in het PBC gewenst. Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank delen die opvatting.

Op het Binnenhof meldde A. zich bij de marechaussee met de mededeling dat hij “een aangewezen terrorist” was die een aanslag kwam plegen, waarop hij werd aangehouden. Het OM beschuldigt de man onder meer van een poging tot het plegen van een terroristische aanslag op een of meer politici.

Verzet

De advocate van A. verzette zich tegen de PBC-opname. Zij heeft van meet af aan betoogd dat de man niets strafbaars heeft gedaan. Zijn “vrijwillige terugtred”, zoals het in juridisch jargon heet, kan in de ogen van de raadsvrouw tot niets anders leiden dan vrijspraak. Het bevel tot opname in het PBC betekent dat A. nog maanden in voorarrest zal blijven. Het PBC kent een wachtlijst, de opname zelf neemt zeker zes weken in beslag en daarna moeten de deskundigen hun rapport nog schrijven.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting in de zaak tegen A. zal plaatsvinden.