Politiek

Steeds minder vraag naar gas uit Groningen

De vraag naar gas uit Groningen daalt de komende tijd sneller dan vorig jaar was voorzien. Dat komt door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen, meldt het ministerie van Economische Zaken.

Zo neemt de export naar Duitsland sneller af. Ook wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet.

Snellere daling dan verwacht

De nieuwe raming voor het komende gasjaar (oktober 2019 tot oktober 2020) voorziet een daling naar 15,9 miljard kubieke meter. Dat is 1,5 miljard minder dan in het huidige schema voor de afbouw van de gaswinning. Vanaf 2022 zal de hoeveelheid dalen tot ruim onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard.

In de periode daarna wordt de gaswinning volledig beëindigd. Het is volgens het kabinet de beste manier om de veiligheid te garanderen in Groningen, dat te kampen heeft met aardbevingen door de winning.

ANP