Sea-Watch krijgt meer tijd voor aanpassingen

DEN HAAG (ANP) – De organisatie Sea-Watch, die vluchtelingen oppikt op de Middellandse Zee, krijgt tot aan het eind van het jaar de tijd om te voldoen aan strengere eisen van de overheid. Het gerechtshof Den Haag heeft de organisatie in het gelijk gesteld in haar verzoek om meer tijd te krijgen voor de aanpassingen op haar schip Sea-Watch 3. De organisatie is blij met de “overwinning” en hoopt dat het lukt de veranderingen tijdig in te voeren, zei een woordvoerster.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had Sea-Watch eerder opgedragen om afgelopen 1 april onmiddellijk te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van veiligheid en bemanning. In kort geding verlengde de voorzieningenrechter de overgangstermijn tot en met 15 augustus. In hoger beroep is die termijn nu ruim vier maanden verder opgerekt.

Het gaat onder meer om technische aanpassingen en eisen die aan de bemanning worden gesteld en arbeidsrechtelijke eisen. Voor schepen van dit soort ideële organisaties golden in Nederland nog dezelfde eisen als voor pleziervaartuigen. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat de organisaties, die soms grote aantallen mensen aan boord hebben, aan dezelfde eisen moeten voldoen als passagiersschepen. Volgens Sea-Watch gaat de aanscherping niet om veiligheid maar is het ingegeven door politieke motieven om migranten tegen te houden.

Overgangstermijn

Het hof gaat bij zijn beslissing uit van een gesprek tussen Sea-Watch en het ministerie, in januari, waarin ambtenaren zelf een overgangstermijn tot eind dit jaar voorstelden. Het argument van het ministerie dat er na dat overleg iets was veranderd waardoor het allemaal sneller moest, veegde het hof van tafel. Dat draaide om de toenemende moeite voor de kapiteins om havens te vinden waar de drenkelingen van boord mogen. Dat probleem bestond ook al in januari, stelt het hof.

Het schip van Sea-Watch, een Duitse organisatie die onder Nederlandse vlag vaart, ligt op dit moment in Sicilië. Daar voer het schip onder begeleiding heen nadat kapitein Carola Rackete was opgepakt. Zij was zonder toestemming de haven van Lampedusa binnengevaren met veertig migranten aan boord. Het actieschip mag niet uitvaren maar de organisatie hoopt dat dit binnenkort wel weer mag, aldus de woordvoerster, ook al loopt het onderzoek naar Rackete nog.