Weer & Verkeer

Schap besproeit dijken tegen scheuren

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is woensdag begonnen met het besproeien van de veendijken in het westelijk deel van Utrecht. Dat is nodig omdat de dijken door droogte en zeer hoge temperaturen makkelijk kunnen uitdrogen. Dan gaan ze scheuren en kunnen ze gaan schuiven.

Het schap vaart voorlopig twee keer in de week met een bootje langs de 45 kilometer droogtegevoelige dijken en sproeit daar zo’n 8 millimeter water op. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat nathouden van zogeheten klei-op-veendijken helpt tegen scheuren.

Als er water onder het veen in de dijk komt, gaat het dijklichaam als het ware drijven. Dan kan de dijk afschuiven, zoals in 2003 in Wilnis gebeurde. Toen veroorzaakte een dijkdoorbraak grote overlast en moesten mensen tijdelijk worden geƫvacueerd.

In het werkgebied van HDSR is het nog niet extreem droog, zoals in het oosten van het land.