Weer & Verkeer

Al die automatische hulpmiddeltjes in de auto kunnen best gevaarlijk zijn

Hulp bij het inparkeren, piepjes die afgaan als een automobilist per ongeluk de rijbaan dreigt te verlaten, een cruisecontrol die zelf afremt en gas geeft; auto’s zitten tegenwoordig vol met zogenoemde rijhulpsystemen. Maar die zijn nog niet uitontwikkeld.

Bestuurders weten niet goed wat de rijhulpsystemen kunnen, fabrikanten houden daar niet genoeg rekening mee en daardoor kunnen risico’s in het verkeer ontstaan, waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ingrijpen op hulpmiddelen in auto

De raad wil dat de overheid bijstuurt. Daarbij wordt vooral gekeken naar de verre toekomst, naar de volledig zelfrijdende die over vele jaren misschien de weg op gaat. De wagen van nu speelt hierbij minder een rol.

De overheid houdt volgens de raad niet genoeg toezicht op hulpmiddelen in de auto. “Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen.” Fabrikanten moeten automobilisten beter informeren over de “mogelijkheden en beperkingen” van technologie in de auto, aldus de onderzoekers.

Minister komt in actie

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen zegt de aanbevelingen van de OVV over te nemen. Over een half jaar komt ze met een uitgebreide reactie. Wel zegt ze nu al toe dat ze wil kijken naar manieren om beter in kaart te brengen welke rol rijhulpsystemen spelen bij verkeersongevallen. Ook gaat ze in gesprek met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat wetgeving beter aansluit op de moderne hulpmiddelen.