Lading opsplitsen

Automobilisten met te veel lachgas krijgen een proces-verbaal en moeten ter plekke het probleem oplossen, bijvoorbeeld door de lading op te spitsen in toegestane hoeveelheden. Als de politie niet meteen kan vaststellen of de lading aan de regels voldoet, kan de auto voor onderzoek worden meegenomen.