Gezondheid

'Pesten kan levenslang gevolgen hebben voor een kind'

Van uitschelden tot buitensluiten: pesten is nog altijd een probleem op scholen. Tijdens de ‘Week tegen Pesten’ wordt er in veel klassen aandacht besteed aan dit onderwerp. Zo ook op basisschool Het Zand in Leidsche Rijn, een zogenoemde ‘vreedzame school’.

De kinderen van groep 8 hielden daar een speciale anti-pest vergadering.

Pesten kan levenslang gevolgen hebben

Pestgedrag kan het leven van een slachtoffer compleet vergallen en levenslang naweeën tot gevolg hebben. De laatste jaren heeft pesten, waarvan het effect door de daders zelf soms nauwelijks wordt beseft, steeds meer aandacht gekregen, ook van de politiek. Scholen zijn verplicht om zo veel mogelijk veiligheid op hun terrein te verwezenlijken en hebben inmiddels aanspreekpunten voor pesten, waar leerlingen en ouders terechtkunnen. Niet iedereen weet die aanspreekpunten echter nog te vinden, aldus de stichting.

Het aantal kinderen dat zegt te worden gepest, gaat de laatste jaren omlaag. Net als in 2016 zei 10 procent van de basisscholieren vorig jaar minstens één keer per maand te worden gepest. In 2014 was dat nog 14 procent.

Gratis materiaal

De week tegen pesten is officieel afgetrapt door minister Arie Slob van Onderwijs. Hoewel cijfers aantonen dat pesten afneemt, blijft het belangrijk om de ernst ervan in te zien.

Artikel gaat verder onder de video:


Scholen kunnen gratis materiaal (lessen, games, voorstellen voor activiteiten) krijgen over het thema van de week: Wees een held, met elkaar. Dat gezamenlijke heldendom kan worden bereikt door met zijn allen een leuke sfeer op school te verwezenlijken, waardoor er minder behoefte om te pesten ontstaat. “Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen”, aldus de stichting. Meer dan 8000 scholen hebben dergelijk materiaal inmiddels al aangevraagd.

Volgens de stichting is aan het begin van het schooljaar nog het meest te winnen. Pesters proberen zich immers door hun gedrag een positie in de groep te verwerven maar bij de start van het lesseizoen kun je potentiële boosdoeners nog duidelijk maken dat je ook op een betere wijze je plek kunt vinden.