Personeelstekort politie blijft probleem

DEN HAAG (ANP) – Politie blijft kampen met personeelstekorten. Hetzelfde geldt voor forensische zorginstellingen, die geestelijke zorg bieden aan mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar Jaarbericht 2018. In 2017 speelden deze problemen ook al.

Ook wordt nog veel te weinig informatie gedeeld door de diverse organisaties die onder toezicht staan van de inspectie, zoals de jeugdreclassering en instellingen die betrokken zijn bij asielzoekers. Zo beschikten het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het ministerie van Justitie en Veiligheid over onvoldoende informatie om te weten of ze bewoners van asielzoekerscentra een veilige woonomgeving boden, aldus de inspectie.