Opmerkelijk

Noodplan vanwege lerarentekort: pas met 5 jaar naar de basisschool

Vanwege lerarentekort houden basisscholen in de vijf grote steden rekening met een scenario dat 4-jarigen niet meer naar school kunnen. De kleuters moeten dan langer in de kinderopvang blijven, omdat er geen leraren zijn. Onwenselijk, maar de leerplicht geldt pas vanaf 5 jaar.

Het is een noodscenario waarmee de schoolbesturen in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Almere serieus rekening houden. In Amsterdam zijn voor ruim 280 fulltime banen geen bevoegde leerkrachten gevonden. In Den Haag geldt dat voor zeker 197 banen en in Rotterdam voor ‘honderden’ functies. Om kinderen toch les te geven, staan onbevoegde leraren voor de klas.

Lerarentekort nijpend

De basisscholen zeggen geen andere keuze meer te hebben dan ook de lessen aan 4-jarigen tegen het licht te houden. Voor deze groep kleuters geldt immers geen leerplicht. In andere landen ligt de schoolgaande leeftijd vaak al hoger dan 4 jaar.

Lees ook: Van varkensboer naar basisschoolleraar: ‘Je neemt die levenservaring mee de klas in’

Het ministerie van Onderwijs stelt echter dat alle scholen zich aan de wet moeten houden, ook in tijden van het lerarentekort. In de wet staat dat kinderen vanaf 4 jaar naar school mogen.

ANP