Opmerkelijk

Onderzoekers: 'School Utrechtse moskee lijkt op sekte'

Het onderwijs dat de Utrechtse AlFitrah-moskee aan kinderen geeft, heeft sektarische trekken. De wereld wordt strak ingedeeld in ‘halal’ (toegestaan) of ‘haram’ (verboden).

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar leren dat ze afstand moeten houden van alles wat niet-islamitisch is en dat ze ouders, familie of vrienden moeten corrigeren als die andersdenkend zijn. Deelnemen aan pretjes op een reguliere school, zoals schoolreisjes en Sinterklaas, wordt actief ontmoedigd.

Islamitische huwelijken

Dat staat in een rapport dat het Verwey-Jonker Instituut vrijdag heeft gepubliceerd over het onderwijs in de salafistische moskee in Utrecht. Volgens de onderzoekers zet AlFitrah niet actief aan tot radicalisering of geweld. Maar het gedachtegoed kan daarvoor wel een voedingsbodem zijn. Bij de moskee gebeuren dingen die op of over de rand van de wet zijn, maken de onderzoekers op uit gesprekken met ingewijden.

Zo worden er islamitische huwelijken gesloten zonder burgerlijk huwelijk bij de gemeente. Dat maakt in Nederland verboden polygamie mogelijk. Aangifte doen bij de politie van misstanden wordt gezien als verraad. Kinderen leren dat niet-gelovigen niet te vertrouwen zijn.

‘Pedagogisch verantwoord’

Het Utrechtse instituut deed in 2016 al onderzoek naar het moskeeonderwijs. Toen bleek dat de lessen “pedagogisch verantwoord” waren, maar wel een risico vormden dat moslimkinderen met de rug naar de Nederlandse samenleving zouden gaan staan. De gemeente Utrecht gaf vervolgens opdracht voor nader onderzoek.

De onderzoekers spraken in een jaar tijd met vijftig mensen, die allen anoniem willen blijven. “Kinderen krijgen een zwart-witvisie voorgeschoteld die geen rekening houdt met de Nederlandse samenleving waarin zij leven”, staat in het rapport. “Zelf nadenken wordt ontmoedigd en het stellen van vragen wordt niet geaccepteerd.”