112

De toekomst is hier: politie start nieuwe proef met virtuele agent Wout

De politie start een nieuwe proef met virtuele agent Wout. Sinds woensdag kunnen mensen in Zwolle en Rotterdam IJsselmonde zich bij de chatbot melden. In eerste instantie richt Wout zich op geluidsoverlast en cybercrime.

De nieuwe proef loopt tot en met 30 november. Als mensen een melding doen via politie.nl/wout dan start een chatgesprek op met de virtuele agent. De chatbot probeert te achterhalen hoe snel de politie op de melding moet reageren. Tijdens de proefperiode kijkt een medewerker van de politie nog met het gesprek mee. Als de chat niet goed loopt dan neemt een echt mens het gesprek over.

Virtuele agent in opleiding

Volgens de politie is agent Wout een chatbot die deels gebruikt maakt van kunstmatige intelligentie. Hoe meer meldingen hij te verwerken krijgt, hoe beter hij wordt. Naar verwachting kan Wout op deze manier in de toekomst steeds ingewikkelder meldingen afhandelen.

De politie hoopt dat tijdens deze nieuwe proef de virtuele agent zoveel mogelijk meldingen krijgt. Zo kan hij veel leren. De chatbot is zo geprogrammeerd dat hij in een gesprek tot op zekere hoogte kan doorvragen tot Wout voldoende informatie heeft.

Proef in Hengelo was een succes

Virtuele agent Wout is eerder ingezet in Hengelo. Tijdens de eerste proef met de chatrobot konden mensen vorig jaar ronde jaarwisseling vuurwerkoverlast melden. Volgens de politie is de proef positief verlopen. In vijf dagen tijd kreeg Wout daar ruim 200 meldingen te verwerken. Andere jaren waren dat er 50. Volgens de politie reageerden mensen positief op de inzet van de virtuele agent. De gebruikers ervaren deze manier van melden als laagdrempelig.

De politie verwacht dat de virtuele agent de komende jaren een opmars zal maken. Mensen hebben behoefte aan een makkelijke en snelle manier om eenvoudige zaken te melden. Daarnaast blijkt dat mensen schroom hebben om bij voorbeeld een gegijzelde computer te melden. Volgens de politie is het juist belangrijk dat dit soort zaken gemeld worden om een goed beeld van de problematiek met cybercrime te krijgen.