Gezondheid

Nederland heeft in 2060 bijna 20 miljoen inwoners

In 2060 heeft Nederland 19.6 miljoen inwoners. Dat is de voorspelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau publiceerde dinsdag de nieuwe bevolkingsprognose. Eind dit jaar telt Nederland volgens het CBS 17,3 miljoen mensen.

Deze verwachting voor 2060 ligt ruim 930.000 inwoners hoger dan de vorige schatting in 2018. Het CBS gaat in de nieuwe prognose vooral uit van een hoger aantal immigranten.

Emigratie en immigratie

De bevolking groeit in de komende jaren met gemiddeld 105.000 mensen per jaar. Volgens de prognose zijn er in 2030 1 miljoen mensen meer dan nu. De verhoging van het aantal inwoners komt vooral omdat Nederlanders emigreren en omdat er mensen immigreren.

Naar verwachting komen er jaarlijks gemiddeld 296.000 immigranten bij. Jaarlijks verlaten 214.000 mensen Nederland. Ook worden er de komende jaren meer kinderen geboren dan er mensen overlijden. In de periode 2019-2030 zal het aantal geboorten toenemen tot gemiddeld 185.000 per jaar. De sterfte zal stijgen tot gemiddeld 163.000 per jaar. Dit is te verklaren door de oudere bevolking.

De verwachting is dat de bevolkingsgroei na 2030 zal afnemen.